Sony Xperia E4g - Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

background image

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartości multimedialne zapisane w pamięci urządzenia można odtwarzać na innych

urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Aby można było udostępniać

zawartość, muszą to być urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym

przez organizację Digital Living Network Alliance i wszystkie urządzenia muszą być

podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®. Można też wyświetlać lub odtwarzać na

urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.
Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości między urządzeniami można na przykład

słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub

wyświetlać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia na wielkoekranowym telewizorze.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to

drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na

urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości

i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony

do tej samej sieci Wi-Fi®, co urządzenie.

104

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

1

Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą

samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Walkman® w prawo i stuknij

pozycję

Urządzenia.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz

odtworzyć. Utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane filmy wideo

1

Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą

samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Filmy w prawo i stuknij

pozycję

Urządzenia.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz filmy wideo, które chcesz

odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

1

Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą

samą siecią Wi-Fi® co używane urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij

pozycję

Urządzenia.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA

Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach

DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim

urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami

klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet.

Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom

klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać

zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone

jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są

wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

1

Podłącz urządzenie do sieciWi-Fi®.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Serwer multimediów.

4

Aby włączyć funkcję

Udostępnij multimedia przeciągnij suwak. Na pasku stanu

zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer

multimedialny.

5

Podłącz komputer lub inne urządzenia do sieci Wi-Fi®, w której znajduje się Twoje

urządzenie.

6

Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i

ustaw prawa dostępu dla każdego z urządzeń.

Instrukcje konfiguracji udostępniania plików za pomocą DLNA™ zależą od danego rodzaju

urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi podłączonego

105

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z klientem za pośrednictwem sieci,

sprawdź czy sieć Wi-Fi® jest funkcjonalna.

Dostęp do menu

Serwer multimediów uzyskać można również stukając kolejno Ustawienia >

Łączność Xperia™ > Serwer multimediów. Po zamknięciu widoku Serwer multimediów funkcja

udostępniania plików pozostaje uruchomiona w tle.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Serwer

multimediów.

3

Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji

Udostępnij multimedia.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Serwer multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia oczekujące.

4

Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Serwer multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz

pozycję

Zmień nazwę.

4

Wprowadź nową nazwę dla urządzenia.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Serwer multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia zarejestrowane.

4

Stuknij pozycję

Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA

Certified™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Łączność Xperia™ > Serwer multimediów.

3

Stuknij pozycję .

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej

w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci Wi-Fi®.

Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media

Renderer (DMR) oraz obsługiwać renderowanie lub odtwarzanie zawartości odbieranej

z urządzenia. Przykładem urządzenia DMR może być telewizor obsługujący funkcję

DLNA lub komputer PC z systemem Windows® 7 lub nowszym.

Ustawienia konieczne dla włączenia funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od

urządzenia. Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi danego urządzenia

DMR.

Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media

Renderer za pomocą technologii DLNA™.

106

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

1

Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest

podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

4

Przejdź do i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.

5

Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję
i wybierz urządzenie DMR, któremu chcesz udostępnić zawartość. Wybrane

urządzenie rozpocznie odtwarzanie wskazanek zawartości w kolejności

chronologicznej.

6

Aby rozłączyć z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz pozycję

Rozłącz.

Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na

Twoim urządzeniu.

Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Filmy w urządzeniu, stukając nagranie
wideo, a następnie stukając pozycję

.

Jak odtworzyć utwór z urządzenia na urządzeniu DMR

1

Sprawdź, czy urządzenie DMR zostało skonfigurowane poprawnie i jest

podłączone do tej samej sieci Wi-Fi®, co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

3

Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić,

a następnie stuknij utwór.

4

Stuknij pozycję i wybierz urządzenie DMR, dla którego chcesz udostępnić
zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.

5

Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz swoje

urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie

odtwarzany na Twoim urządzeniu.