Sony Xperia E4g - Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

background image

Dodawanie położenia geograficznego do zdjęć

Włączając funkcję geotagowania, można dodawać do robionych zdjęć przybliżone

informacje o położeniu geograficznym (geotagi). Położenie geograficzne jest określane za

pomocą sieci bezprzewodowych lub technologii GPS.
Gdy na ekranie aparatu jest wyświetlany symbol , funkcja geotagowania jest włączona,

ale położenie geograficzne nie zostało znalezione. Gdy jest wyświetlany symbol ,

funkcja geotagowania jest włączona i są dostępne informacje o położeniu

geograficznym, dzięki czemu można przypisać geotag do zdjęcia. Jeśli nie widać

żadnego z tych dwóch symboli, funkcja geotagowania jest wyłączona.

Jak włączyć geotagowanie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja.

3

Przeciągnij w prawo suwak opcji

Lokalizacja.

4

Włącz aparat.

5

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

6

Przeciągnij w prawo suwak opcji

Geotag.