Sony Xperia E4g - Ogólne ustawienia aparatu

background image

Ogólne ustawienia aparatu

Omówienie ustawień trybu robienia zdjęć

Automatyczne rozpoznawanie scenerii

Służy do optymalizacji ustawień dla dowolnej scenerii.

Ręcznie

Umożliwia ręczne dostosowanie ustawień aparatu.

Twarz na zdjęciu

Umożliwia robienie zdjęć jednocześnie aparatami przednim i tylnym.

Wiele aparatów

Pozwala nagrać tę samą scenę pod wieloma kątami na jednym ekranie.

Na żywo na YouTube

Umożliwia transmisję wideo na żywo do usługi YouTube™.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej

Umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo z wirtualnymi sceneriami i postaciami.

Efekt kreatywny

Służy do wzbogacania zdjęć i nagrań wideo o dodatkowe efekty.

83

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Timeshift burst

Pozwala znaleźć najlepsze zdjęcie z serii ujęć.

Social live

Umożliwia transmisję wideo na żywo do usługi Facebook™.

Rozległa panorama

Pozwala robić zdjęcia szerokokątne i panoramiczne.

Sound Photo

Umożliwia robienie zdjęć z dźwiękiem w tle.

Rzeczywistość rozszerzona

Pozwala na interakcję z obiektami wirtualnymi w obrębie wizjera aparatu i wzbogacanie zdjęć lub nagrań

wideo.

Retusz portretu

Pozwala robić zdjęcia ze stosowanymi w czasie rzeczywistym stylami portretów.

Automatyczne rozpoznawanie scenerii

Tryb Automatyczne rozpoznawania scenerii wykrywa warunki fotografowania i

automatycznie dostosowuje do nich ustawienia, tak aby zdjęcie było możliwie najlepsze.

Tryb ręczny

Tryb ręczny umożliwia dostosowanie ustawień aparatu na potrzeby robienia zdjęć i

nagrywania filmów wideo.

Efekt rzeczywistości rozszerzonej

Możesz włączyć funkcję efektów rzeczywistości rozszerzonej dla swoich zdjęć lub

nagrań wideo i bawić się nimi. Przy używaniu kamery, to ustawienie pozwala na

integrację scenerii 3D w zdjęciach lub nagraniach wideo podczas ich robienia. Po prostu

wybierz scenerię, której chcesz zrobić zdjęcie i dostosuj jej ustawienie w wizjerze.

Dodawanie twórczych efektów

Do zdjęć i filmów wideo można zastosować różne efekty. Na przykład efekt nostalgii

sprawi, że zdjęcia będą wyglądały na starsze niż są w rzeczywistości, a dzięki efektowi

szkicu zdjęcia staną się bardziej ożywione.

Rozległa panorama

Używając prostego ruchu naciśnięcia i przesunięcia, można wykonywać zdjęcia

szerokokątne i panoramiczne w orientacji poziomej lub pionowej.

Jak zrobić zdjęcie panoramiczne

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .

3

Aby wybrać kierunek robienia zdjęć, stuknij pozycję

.

4

Stuknij ekran i powoli, stałym tempem przesuwaj aparat w kierunku ruchu

pokazanym na ekranie.

Timeshift burst

Aparat robi serię 31 zdjęć w ciągu dwóch sekund — sekundę przed i sekundę po

stuknięciu przycisku aparatu na ekranie. Dzięki temu można wrócić do zdjęć i wybrać

idealne ujęcie.

Jak użyć efektu Timeshift burst

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .

3

Zrób zdjęcia Zdjęcia zostaną wyświetlone w widoku miniatur.

4

Przewiń miniatury, zaznacz zdjęcie do zapisania, a następnie stuknij opcję .

84

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Social live

Social live to tryb robienia zdjęć, dzięki któremu możesz strumieniowo przesłać materiały

wideo na żywo na swój profil Facebook™. Potrzebne jest tylko aktywne połączenie z

Internetem i zalogowanie na portalu Facebook™. Materiał wideo może trwać do 10

minut.

Jak transmitować materiały wideo na żywo za pośrednictwem Social live

1

Uaktywnij aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .

3

Zaloguj się do swojego konta w serwisie Facebook™.

4

Stuknij pozycję , aby rozpocząć transmisję.

5

Aby zrobić zdjęcie podczas transmisji, stuknij pozycję .

6

Aby zatrzymać transmisję, stuknij pozycję .

Face in

Trybu Face in można używać do jednoczesnego włączania przedniego i tylnego aparatu,

aby móc zrobić zdjęcie swojej twarzy razem z obiektem.

Tryb wielu aparatów

Tryb wielu aparatów umożliwia zrobienie zdjęcia, które łączy obrazy z dwóch różnych

ujęć i urządzeń. W wizjerze aparatu są widoczne dwa obrazy — jedno ujęcie pochodzi z

trzymanego aparatu, a drugie z połączonego z nim urządzenia Xperia™ lub aparatu firmy

Sony z obsługą technologii NFC i Wi-Fi Direct. Przed zrobieniem zdjęcia można

edytować obraz wyświetlany w wizjerze.
Na przykład jeśli uczestniczysz w koncercie i chcesz zrobić zdjęcie, które obejmuje

widok zespołu oraz ujęcie przedstawiające publiczność, możesz skorzystać z trybu wielu

aparatów, aby uzyskać najlepszy efekt.
Tryb wielu aparatów można skonfigurować za pomocą funkcji NFC, która tworzy

powiązanie między dwoma urządzeniami, korzystając z technologii Wi-Fi Direct. Oba

urządzenia muszą obsługiwać technologię NFC.

Tryb wielu aparatów jest dostępny na wybranych rynkach.

Jak korzystać z trybu wielu aparatów

1

Włącz funkcję NFC w obu urządzeniach, które chcesz połączyć.

2

Włącz aparat w swoim urządzeniu.

3

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję .

4

Stuknij pozycję na ekranach obydwu urządzeń.

5

Zetknij ze sobą obszary wykrywania funkcji NFC obydwu urządzeń. Nastąpi

nawiązanie połączenia Wi-Fi Direct.

6

Po nawiązaniu połączenia w wizjerze Twojego urządzenia pojawią się dwa obrazy

— jeden pochodzi z Twojego aparatu, a drugi z aparatu połączonego urządzenia.

7

Aby edytować obrazy w wizjerze, stuknij pozycję

.

8

Dostosuj obrazy. Możesz na przykład stuknąć i przytrzymać obraz, a następnie

przeciągnąć go na drugą stronę wizjera, aby zmienić kolejność ujęć.

9

Po zakończeniu edycji stuknij pozycję

Gotowe > , aby zapisać ostateczną

wersję połączonego obrazu.

Retuszowanie portretu

Ta funkcja pozwala stosować efekty poprawiające wygląd zdjęć portretowych w czasie

ich robienia, dzięki czemu uzyskuje się najlepsze wyniki.

85

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak korzystać z funkcji retuszowania portretu

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

3

Aby wyświetlić selektor stylu, przesuń palcem w górę ekranu, a następnie wybierz

styl portretu dla swoich zdjęć.

4

Aby ukryć selektor stylu, stuknij ekran lub przesuń palcem w dół ekranu.

5

Aby wyświetlić selektor ramki, przesuń palcem w lewo, a następnie wybierz ramkę

dekoracyjną.

6

Aby ukryć selektor ramki, stuknij ekran aparatu lub przesuń palcem w prawo.

Pobieranie aplikacji aparatu

Możesz pobierać darmowe lub płatne aplikacje aparatu za pośrednictwem Google

Play™ lub z innych źródeł. Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz

działające połączenie z Internetem, najlepiej na pośrednictwem sieci Wi-Fi®, aby

ograniczyć opłaty związane z transmisją danych.

Jak pobrać aplikacje aparatu

1

Otwórz aplikację aparatu.

2

Stuknij , a następnie stuknij

DO POBRANIA.

3

Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie postępuj zgodnie z

instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Szybkie uruchamianie

Ustawienia szybkiego uruchamiania pozwalają na uruchomienie aparatu przy

zablokowanym ekranie.

Tylko uruchom

Po przeciągnięciu elementu w górę główny aparat jest uruchamiany z trybu uśpienia.

Uruchom i zrób zdjęcie

Po przeciągnięciu elementu w górę aparat jest uruchamiany z trybu uśpienia i jest robione zdjęcie.

Uruchom i nagraj wideo

Po przeciągnięciu elementu w górę kamera wideo jest uruchamiana z trybu uśpienia i włączane jest
nagrywanie.

Wyłącz

Geotagowanie

Umożliwia dołączanie do zdjęć szczegółowych informacji o miejscu ich zrobienia.

Rejestrowanie dotykiem

Wybierz obszar ostrości, a następnie dotknij palcem ekranu aparatu. Zdjęcie zostanie

zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Dźwięk

Włączanie i wyłączanie dźwięku migawki.

Pamięć danych

Można wybrać zapisanie swoich danych na wymiennej karcie SD albo w pamięci

wewnętrznej urządzenia.

Pamięć wewnętrzna

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w pamięci urządzenia.

Karta SD

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane na karcie SD.

86

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Balans bieli

Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia. Ikona

balansu bieli jest dostępna na ekranie aparatu.

Auto

Umożliwia automatyczne dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetleniowych.

Żarowe

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do ciepłego oświetlenia, na przykład zamontowanych u góry

żarówek.

Światło fluoresc.

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do oświetlenia fluorescencyjnego.

Światło dzienne

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów oświetlenia na zewnątrz w słoneczny dzień.

Zachmurzenie

Umożliwia dostosowanie balansu kolorów do zachmurzonego nieba.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć

Ręcznie.