Sony Xperia E4g - Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

background image

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

1

Przybliżanie i oddalanie

2

Ekran aparatu głównego

3

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

4

Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

5

Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu

6

Zmienianie ustawień trybu robienia zdjęć

7

Uzyskiwanie dostępu do ustawień i skrótów aparatu

8

Aparat z przodu

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

1

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

2

Aby włączyć kamerę, stuknij i przytrzymaj pozycję , a następnie pociągnij ją do

góry.

3

Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie przez dotknięcie przycisku ekranowego

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Rejestrowanie dotykiem.

4

Skieruj aparat na obiekt.

5

Aby włączyć funkcję automatycznego nastawiania ostrości, dotknij i przytrzymaj

punkt na ekranie. Gdy ramka ostrości stanie się niebieska, podnieś palec, aby

zrobić zdjęcie.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

1

Uaktywnij aparat.

2

Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.

3

Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po

zabraniu palca.

Jak zrobić autoportret za pomocą aparatu przedniego

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję

.

3

Aby zrobić zdjęcie, stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie

zrobione natychmiast po zabraniu palca.

81

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

1

Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .

2

Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.

3

Zrób zdjęcie.

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

Jak zarejestrować nagranie wideo

1

Włącz aparat.

2

Skieruj kamerę na obiekt.

3

Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij pozycję .

4

Aby wstrzymać nagrywanie wideo, stuknij pozycję . Aby wznowić nagrywanie,

stuknij pozycję .

5

Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo

Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij opcję . Zdjęcie zostanie

zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1

Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie

wideo.

2

Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w

prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

1

Przejdź do zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz usunąć.

2

Stuknij ekran w celu wyświetlenia pozycji .

3

Stuknij opcję .

4

Stuknij pozycję

Usuń, aby potwierdzić.