Sony Xperia E4g - Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

background image

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

1

Uaktywnij aparat.

2

Stuknij jedną z ikon ustawień na ekranie.

3

Aby wyświetlić wszystkie ustawienia, stuknij ikonę .

4

Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź

odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Rozdzielczość wideo

Służy do wybierania rozdzielczości wideo dla różnych formatów.

Full HD

1920×1088(16:9)

Format Full HD (Full High Definition), proporcje 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (High Definition), proporcje 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA, proporcje 4:3.

Wiadomość MMS

Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS. Czas nagrania w tym

formacie wideo jest ograniczony, tak aby można było wysyłać pliki wideo w wiadomości MMS.

Te ustawienia są dostępne tylko w trybie robienia zdjęć

Ręcznie.

Samowyzwalacz

Samowyzwalacz umożliwia zarejestrowanie nagrania wideo bez konieczności trzymania

urządzenia. Można go używać podczas rejestrowania grupowych nagrań wideo, na

których mają znaleźć się wszystkie obecne osoby. Samowyzwalacza można także

używać, aby uniknąć drgań aparatu podczas rejestrowania nagrania.

Wł. (10 s)

Służy do ustawienia 10-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem

rejestrowania nagrania.

Wł. (2 s)

Służy do ustawienia 2-sekundowego opóźnienia między stuknięciem ekranu aparatu a rozpoczęciem

rejestrowania nagrania.

Wyłącz

Rejestrowanie nagrania wideo rozpocznie się natychmiast po stuknięciu ekranu aparatu.

Funkcja Smile Shutter™ (wideo)

Funkcji Smile Shutter™ należy użyć przed zarejestrowaniem nagrania wideo, aby

sprawdzić, na jaki rodzaj uśmiechu reaguje kamera.

Tryb ostrości

Ustawienia ostrości decydują, która część filmu wideo powinna być ostra. Gdy włączona

jest ciągła automatyczna ostrość, aparat dostosowuje ustawienia ostrości tak, by obszar

wewnątrz białej ramki automatycznej ostrości pozostawał ostry.

91

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Aut. ostrość jednopunktowa

Aparat automatycznie ustawia ostrość na wybranym obiekcie. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa do pięciu twarzy, które są oznaczane ramkami na ekranie aparatu. Aparat

automatycznie ustawia ostrość na najbliższej twarzy. Można również wybrać twarz, dla której ma być

ustawiona ostrość, stukając ją na ekranie. Po stuknięciu ekranu aparatu żółta ramka informuje, która twarz

została wybrana (i na której jest ustawiana ostrość). Wykrywania twarzy nie można stosować z niektórymi

typami scenerii. Ciągła automatyczna ostrość jest włączona.

Śledzenie obiektu

Aparat śledzi obiekt wskazany dotknięciem w wizjerze.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć

Ręcznie.

Pomiar światła

Ta funkcja służy do automatycznego określania odpowiednio zrównoważonej ekspozycji

przez pomiar oświetlenia obrazu do sfotografowania.

Centralny

Umożliwia dostosowanie ekspozycji do środka obrazu.

Wartość średnia

Powoduje obliczenie ekspozycji na podstawie oświetlenia całego obrazu.

Punktowy

Pozwala dostosować ekspozycję w bardzo małej części obrazu do sfotografowania.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć

Ręcznie.

Stabilizator wideo

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być

trudne. Stabilizator pomaga w nakręceniu filmu, kompensując drobne ruchy ręki.

Mikrofon

Umożliwia określenie, czy podczas rejestrowania nagrań wideo ma być rejestrowany

dźwięk otoczenia.

Podgląd

Istnieje możliwość wyświetlania podglądu nagrań wideo bezpośrednio po ich

zarejestrowaniu.

Włącz

Podgląd nagrania wideo jest wyświetlany po jego zarejestrowaniu.

Edytuj

Nagranie wideo jest otwierane do edycji po zarejestrowaniu.

Wyłącz

Nagranie wideo jest zapisywane po zarejestrowaniu bez wyświetlania podglądu.

Lampa błyskowa

Lampa błyskowa umożliwia rejestrowanie nagrań wideo w ciemnym otoczeniu lub w

przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy błyskowej do nagrań wideo

jest dostępna tylko na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość

nagrania wideo może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Włącz

Wyłącz

92

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Wybór scenerii

Funkcja wyboru scenerii służy do szybkiego konfigurowania aparatu pod kątem

typowych sytuacji przy użyciu wstępnie zaprogramowanych ustawień. Aparat określa za

użytkownika kilka ustawień odpowiednich dla wybranej scenerii, aby zapewnić najlepszą

możliwą jakość nagrania wideo.

Wyłącz

Funkcja wyboru scenerii jest wyłączona, a filmy wideo mogą być nagrywane ręcznie.

Miękkie ujęcie

Służy do nagrywania filmów wideo z tłem o niskim kontraście.

Pejzaż

Służy do rejestrowania nagrań wideo krajobrazów. Aparat ustawia ostrość na odległych obiektach.

Noc

Włączenie tego trybu powoduje zwiększenie czułości na światło. Służy do rejestrowania nagrań w

słabo oświetlonych miejscach. Nagrania wideo z szybko poruszającymi się obiektami mogą być

rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na

nieruchomym obiekcie. Tryb nocny należy wyłączać w dobrze oświetlonych miejscach, aby poprawić

jakość nagrania.

Plaża

Służy do nagrywania filmów wideo nad morzem lub jeziorem.

Śnieg

Z tego ustawienia należy korzystać w jasnym otoczeniu, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu

nagrań wideo.

Sport

Służy do rejestrowania nagrań wideo z szybko poruszającymi się obiektami. Krótki czas ekspozycji

pozwala zminimalizować rozmazanie spowodowane przez ruch.

Przyjęcie

Służy do rejestrowania nagrań wideo w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Ta sceneria umożliwia

nagrywanie w pomieszczeniach obiektów oświetlonych od tyłu lub światłem świec. Nagrania wideo z

szybko poruszającymi się obiektami mogą być rozmazane. Podczas rejestrowania nagrania należy

trzymać aparat nieruchomo lub postawić go na nieruchomym obiekcie.

To ustawienie jest dostępne tylko w trybie robienia zdjęć

Ręcznie.

93

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.