Sony Xperia E4g - Ładowanie urządzenia

background image

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w ładowalną, wbudowaną baterię, która może być

wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Pod

żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób otwierania ani

rozmontowywania urządzenia. Otwarcie urządzenia może doprowadzić do jego

uszkodzenia, co spowoduje unieważnienie gwarancji.
W urządzeniu wysyłanym z fabryki bateria jest naładowana częściowo. W zależności od

czasu, jaki upłynął od zapakowania do zakupu urządzenia, poziom baterii może być

bardzo niski. Z tego powodu zaleca się ładowanie baterii przez co najmniej 30 minut

przed pierwszym włączeniem urządzenia. Podczas ładowania można korzystać z

urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności można znaleźć w

sekcji

Zarządzanie baterią i zużyciem energii

na stronie 123 .

Jak naładować urządzenie

1

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.

2

Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).

3

Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB

skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie

świecić.

4

Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę

prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda

powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania .

11

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona

Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%

Miga na czerwono

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%

Pomarańczowa

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

12

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.