Sony Xperia E4g - Informacje o tej instrukcji obsługi

background image

Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi

Xperia™ E4g dotyczy oprogramowania w wersji Android™

4.4.4. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Aby

uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz

Aktualizowanie

urządzenia

na stronie 121 .

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu

Android.