Sony Xperia E4g - Montaż

background image

Montaż

Ekran urządzenia jest zabezpieczony folią ochronną. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu

dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie

działać prawidłowo.

Jak zdjąć tylną pokrywę

Wsuń paznokieć w szczelinę (jak pokazano na ilustracji) i unieś pokrywę.

Jak założyć tylną pokrywę

1

Umieść tylną pokrywę z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij dolne rogi, aby

zablokować je na miejscu.

2

Ruchem od dołu do góry dociśnij boki pokrywy, aż usłyszysz kliknięcie pokrywy.

Jak włożyć kartę micro SIM

Jeśli karta micro SIM zostanie włożona do włączonego urządzenia, zostanie ono

automatycznie uruchomione ponownie.

7

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Zdejmij tylną pokrywę i włóż do gniazda kartę micro SIM złotymi stykami do dołu.

To urządzenie do prawidłowego działania wymaga karty micro SIM. Niektóre karty SIM o

standardowej wielkości pozwalają na oddzielenie zintegrowanej karty micro SIM. Po

oddzieleniu karty micro SIM od karty SIM o standardowej wielkości nie ma możliwości

ponownego ich połączenia i używania w formie karty o standardowej wielkości. Jeżeli nie masz

karty micro SIM lub Twoja karta SIM nie umożliwia oddzielenia karty micro SIM, skontaktuj się

ze swoim operatorem sieci w celu uzyskania informacji o możliwości odbioru lub wymiany

karty SIM.

Jak włożyć kartę pamięci

1

Zdejmij tylną pokrywę.

2

Włóż kartę pamięci do gniazda złotymi stykami do dołu.

8

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyjąć kartę micro SIM

1

Odczep tylną pokrywę.

2

Wyciągnij kartę micro SIM z jej gniazda, po czym całkowicie ją wyjmij.

Jak wyjąć kartę pamięci

1

Wyłącz telefon lub odłącz kartę pamięci, wybierając kolejno pozycje

Ustawienia >

Pamięć > Odłącz kartę SD .

2

Zdejmij pokrywę tylną, a następnie pociągnij kartę pamięci do góry, aby ją wyjąć.