Sony Xperia E4g - Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

background image

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który

ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do kont online i

9

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony Entertainment

Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację.

Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu

ustawień.

Jak włączyć urządzenie

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana przez co

najmniej 30 minut.

1

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.

2

Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję

.

3

Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.

Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić

w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij

pozycję

.

Jak wyłączyć urządzenie

1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.

2

W menu opcji stuknij pozycję

Wyłącz.

3

Stuknij pozycję

OK.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.