Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Posiadacze konta Google™ mogą czytać i pisać wiadomości e-mail za pomocą aplikacji

Gmail™.

71

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Wyświetlanie listy wszystkich kont Gmail i ostatnio otwieranych folderów

2

Pisanie nowej wiadomości e-mail

3

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

4

Uzyskiwanie dostępu do ustawień i opcji

5

Lista wiadomości e-mail

Jak dowiedzieć się więcej na temat usługi Gmail™

Gdy aplikacja Gmail jest otwarta, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, a

następnie znajdź i stuknij pozycję

Pomoc.

72

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.