Sony Xperia E4g - Konfigurowanie poczty e-mail

background image

Konfigurowanie poczty e-mail

Aplikacja e-mail dostępna na urządzeniu pozwala wysyłać i odbierać wiadomości e-mail

za pośrednictwem kont e-mail. Można korzystać z jednego lub kilku kont e-mail

równocześnie, włącznie z firmowymi kontami Microsoft Exchange ActiveSync.

Jak skonfigurować konto poczty e-mail

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć

konfigurację.

Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z

dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail

1

Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje

Ustawienia > Dodaj konto.

4

Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję

Dalej. Jeśli

ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można

dokończyć konfigurację ręcznie.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję

Dalej.