Sony Xperia E4g - Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji Smart Connect

background image

Zarządzanie akcesoriami i ustawieniami przy użyciu aplikacji

Smart Connect

Aplikacja Smart Connect służy do określania zachowania urządzenia po podłączeniu lub

odłączeniu akcesorium. Za jej pomocą można na przykład skonfigurować urządzenie w

taki sposób, aby zawsze po podłączeniu zestawu słuchawkowego włączało się radio

FM.
Można również skonfigurować aplikację Smart Connect do odczytywania na głos

przychodzących wiadomości SMS. Można jej też użyć do określenia konkretnych

czynności lub grup czynności, które zostaną wykonane przez urządzenie o ustalonych

porach dnia. Można na przykład nakazać urządzeniu wykonanie następujących zadań,

jeśli między godziną 7 a 9 rano zostanie do niego podłączony zestaw słuchawkowy:

Uruchomienie aplikacji Walkman®.

Otwarcie strony z poranną prasą w przeglądarce internetowej.

Ustawienie dzwonka na wibracje.
Aplikacja Smart Connect umożliwia też zarządzanie akcesoriami, takimi jak tagi

SmartTag i zegarek SmartWatch. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji

obsługi konkretnego akcesorium.

1

Wyświetlanie wszystkich dodanych urządzeń

2

Dodawanie urządzenia lub wydarzenia

3

Wyświetlanie opcji menu

4

Wyświetlanie wszystkich dodanych wydarzeń

5

Aktywowanie wydarzenia

6

Wyświetlanie szczegółowych informacji o wydarzeniu

110

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak utworzyć zdarzenie aplikacji Smart Connect

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz pierwszy, stuknij pozycję

OK, aby

zamknąć ekran wprowadzenia.

3

Na karcie

Zdarz. stuknij pozycję .

4

Jeśli tworzysz zdarzenie po raz pierwszy, jeszcze raz stuknij pozycję

OK, aby

zamknąć ekran wprowadzenia.

5

Dodaj warunki, w których zdarzenie ma się uaktywniać. Warunkiem może być na

przykład podłączenie akcesorium, jakiś przedział czasowy lub jedno i drugie naraz.

6

Stuknij pozycję , aby kontynuować.

7

Wybierz, co ma się dziać, gdy podłączysz akcesorium, i ustaw inne opcje

odpowiednio do potrzeb.

8

Stuknij pozycję , aby kontynuować.

9

Podaj nazwę zdarzenia, a następnie stuknij pozycję

Koniec.

Aby dodać akcesorium Bluetooth®, należy najpierw powiązać je z urządzeniem.

Jak przeprowadzić edycję zdarzenia aplikacji Smart Connect

1

Uruchom aplikację Smart Connect.

2

Na karcie

Zdarz. stuknij zdarzenie.

3

Jeśli zdarzenie jest wyłączone, przeciągnij suwak w prawo, aby je włączyć.

4

Stuknij pozycję

Edytuj, a następnie dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.

Jak usunąć zdarzenie

1

Uruchom aplikację Smart Connect.

2

Na karcie

Zdarz. dotknij nazwy zdarzenia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj ją, a

następnie stuknij pozycję

Usuń zdarzenie.

3

Stuknij

Usuń aby potwierdzić.

Możesz także otworzyć zdarzenie, które chcesz usunąć, a następnie stuknąć kolejno pozycje

>

Usuń zdarzenie > Usuń.

Jak skonfigurować aplikację Smart Connect do odczytywania na głos przychodzących

wiadomości SMS

1

Uruchom aplikację Smart Connect.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Zaznacz pole wyboru

Przetwarzanie tekstu na mowę, a następnie potwierdź

aktywację w razie potrzeby.

Jeśli ta funkcja jest włączona, wszystkie wiadomości przychodzące są odczytywane na głos.

W ramach ochrony prywatności może wystąpić konieczność wyłączenia tej funkcji na przykład

w przypadku używania urządzenia w miejscu publicznym lub w pracy.

Zarządzanie urządzeniami

Aplikacja Smart Connect pozwala na zarządzanie rozmaitymi inteligentnymi akcesoriami,

które można podłączać do urządzenia, takimi jak tagi SmartTag, zegarek SmartWatch

czy zestaw słuchawkowy Smart Wireless Headset pro firmy Sony. Pobiera wszelkie

potrzebne aplikacje i znajduje aplikacje innych firm, jeśli są dostępne. Urządzenia, które

były wcześniej podłączone, są wyświetlane na liście, dzięki czemu można łatwo uzyskać

informacje o funkcjach każdego z nich.

Jak powiązać i połączyć akcesorium

1

Uruchom aplikację Smart Connect. Jeśli otwierasz aplikację Smart Connect po raz

pierwszy, stuknij pozycję

OK aby zamknąć ekran wprowadzenia.

2

Stuknij pozycję

Urządzenia, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycje

OK, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.

4

Na liście wyników wyszukiwania stuknij nazwę urządzenia, które chcesz dodać.

111

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dostosować ustawienia podłączonego akcesorium

1

Powiąż i połącz akcesorium z urządzeniem.

2

Uruchom aplikację Smart Connect.

3

Stuknij pozycję

Akcesoria, a następnie stuknij nazwę podłączonego akcesorium.

4

Dostosuj odpowiednie ustawienia.

112

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.