Sony Xperia E4g - Sieć Wi-Fi®

background image

Sieć Wi-Fi®

Połączenia z siecią Wi-Fi® umożliwiają przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz

wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi®

urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w

zasięgu w przyszłości.
W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi® jest wymagane zalogowanie się do

strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z

administratorem danej sieci Wi-Fi®.
Dostępne sieci Wi-Fi® mogą być otwarte lub zabezpieczone.

W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol .

W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi® jest wyświetlany symbol

.

Niektóre sieci Wi-Fi® nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa

(SSID) nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy

dostępnych sieci Wi-Fi®.

Jak włączyć sieć Wi-Fi®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Aby włączyć funkcję

Wi-Fi, przeciągnij przycisk suwaka w prawo obok Wi-Fi®.

Włączenie funkcji Wi-Fi® może potrwać kilka sekund.

29

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Stuknij pozycję

Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci Wi-Fi®.

4

Stuknij sieć Wi-Fi®, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci

zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło, po nawiązaniu połączenia wyświetli

się symbol na pasku stanu.

Aby wyszukać nowe dostępne sieci, stuknij , a następnie stuknij

Skanuj. Jeśli nie uda się

połączyć z siecią

Wi-Fi, przejdź do odpowiedniej sekcji wskazówek dotyczących

rozwiązywania problemów pod adresem

www.sonymobile.com/support/

.

Jak ręcznie dodać sieć Wi-Fi®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij pozycję .

4

Wprowadź informacje

Nazwa sieci (SSID).

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.

6

Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

7

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i

opcje IP, zaznacz pole wyboru

Pokaż opcje zaawansowane i wprowadź

odpowiednie ustawienia.

8

Stuknij pozycję

Zapisz.

Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi®.

Zwiększanie siły sygnału sieci Wi-Fi®

Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć siłę sygnału sieci Wi-Fi®:

Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi®.

Odsuń punkt dostępu Wi-Fi® od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.

Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi® urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

Ustawienia sieci Wi-Fi®

Gdy jest nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi® lub w pobliżu znajdują się sieci Wi-Fi®,

możesz wyświetlić stany tych sieci. Ponadto można skonfigurować urządzenie tak, aby

zawsze powiadamiało o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi®.
Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi®, można łączyć się z Internetem za

pośrednictwem komórkowego połączenia do transmisji danych (jeśli na urządzeniu

zostało skonfigurowane i włączone takie połączenie). Dodając zasadę trybu uśpienia sieci

Wi-Fi®, można określić, kiedy ma nastąpić przełączenie z sieci Wi-Fi® na komórkowe

połączenie do transmisji danych.

30

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi®

1

Włącz funkcję sieci Wi-Fi®, jeśli jeszcze nie jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

4

Naciśnij klawisz .

5

Stuknij pozycję

Zaawansowane.

6

Zaznacz pole wyboru

Powiadomienie o sieci.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij sieć Wi-Fi®, z którą jesteś obecnie połączony. Zostaną wyświetlone

szczegółowe informacje o sieci.

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Zaawansowane > Wi-Fi ma działać

po uśpieniu.

4

Wybierz jedną z opcji.