Sony Xperia E4g - Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

background image

Udostępnianie komórkowego połączenia do transmisji danych

Komórkowe połączenie do transmisji danych urządzenia można udostępnić dla jednego

komputera za pomocą przewodu USB. Ta czynność jest nazywana tetheringiem USB.

Można również udostępnić połączenie do transmisji danych urządzenia jednocześnie

ośmiu innym urządzeniom przez skonfigurowanie urządzenia jako przenośnego hotspotu

Wi-Fi®. Po pomyślnym udostępnieniu połączenia do transmisji danych urządzenia

można go używać na innych urządzeniach, na przykład w celu przeglądania Internetu,

pobierania aplikacji lub wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Ustanowienie połączenia sieciowego przez przewód USB może wymagać odpowiedniego

przygotowania komputera. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.android.com/

tether.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

1

Wyłącz wszystkie połączenia kablowe USB z urządzeniem.

2

Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB dostarczonego z

urządzeniem.

3

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

4

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot.

5

Zaznacz pole wyboru

Tethering przez USB, następnie po wyświetleniu monitu

stuknij pozycję

OK. Po połączeniu na pasku stanu będzie wyświetlana ikona .

6

Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odłącz przewód USB albo usuń

zaznaczenie pola wyboru

Tethering przez USB.

Przewód USB nie pozwala jednocześnie udostępnić połączenia danych oraz karty SD

urządzenia.

31

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot.

3

Stuknij pozycję

Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot

Wi-Fi.

4

Wprowadź informacje

Nazwa sieci (SSID).

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli

jest wymagane.

6

Stuknij pozycję

Zapisz.

7

Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru

Przenośny punkt Wi-Fi.

8

Po wyświetleniu monitu stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić. Po aktywacji

przenośnego hotspotu Wi-Fi® na pasku stanu wyświetli się pozycja .

9

Aby zatrzymać udostępnianie połączenia danych przez sieć Wi-Fi®, usuń

zaznaczenie pola wyboru

Przenośny punkt Wi-Fi.

Jak zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu

1

Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Tethering i przen. hotspot.

3

Stuknij pozycję

Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi > Skonfiguruj hotspot

Wi-Fi.

4

Wprowadź

Nazwa sieci (SSID) sieci.

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.

6

Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

7

Stuknij pozycję

Zapisz.