Sony Xperia E4g - Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS

background image

Ustawienia Internetu i przesyłania wiadomości MMS

Aby można było przesyłać wiadomości multimedialne lub uzyskać dostęp do Internetu

przy braku dostępnej sieci Wi-Fi®, konieczne jest nawiązanie komórkowego połączenia

do transmisji danych oraz wybranie właściwych ustawień Internetu i wiadomości MMS

(Multimedia Messaging Service). Oto kilka wskazówek:

W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu

i wiadomości MMS są wstępnie skonfigurowane w urządzeniu. Można od razu korzystać

z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości multimedialnych.

W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości MMS można pobrać po

włożeniu karty SIM i pierwszym włączeniu urządzenia. Ustawienia te można również

pobrać później z menu ustawień.

Ustawienia Internetu i wiadomości MMS na urządzeniu można ręcznie dodać, zmienić

lub usunąć w dowolnym momencie. Jeśli ustawienia Internetu lub wiadomości MMS

zostaną usunięte lub zmienione przypadkowo, pobierz ponownie ustawienia Internetu i

wiadomości MMS.

Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu za pomocą sieci komórkowej lub jeśli

funkcja wysyłania wiadomości multimedialnych nie działa nawet w przypadku pobrania

na urządzenie ustawień internetowych i wiadomości SMS, należy skorzystać ze

wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów związanych z zasięgiem sieci,

transmisją danych oraz wiadomościami MMS, dostępnych na stronie

www.sonymobile.com/support/

.

Jeśli w celu oszczędzania energii aktywowany został tryb STAMINA, w momencie wyłączenia

ekranu zatrzymany zostaje wszelki przesył danych komórkowych. Jeśli powoduje to problemy

z komunikacją, spróbuj wyłączyć wybrane aplikacje i usługi z zakresu zatrzymania przesyłu lub

dezaktywować tryb STAMINA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Omówienie trybu

STAMINA

na stronie 124 .

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Ustawienia Internetu.

3

Stuknij pozycję

Akceptuj. Po pobraniu ustawień na pasku stanu pojawi się ikona

, a transmisja danych zostanie włączona automatycznie.

Jeśli pobieranie ustawień się nie powiedzie, należy sprawdzić siłę sygnału sieci komórkowej.

Przed ponowieniem próby należy wyjść na otwartą, pozbawioną przeszkód przestrzeń lub

zbliżyć się do okna.

28

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak sprawdzić, czy komórkowe połączenie do transmisji danych jest włączone

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Sprawdź, czy pole wyboru

Transmisja danych przez sieć komórkową jest

zaznaczone.

Jak ręcznie dodać ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Stuknij kolejno pozycje

Nazwy punktów dostępu > .

4

Stuknij pozycję

Nazwa i wprowadź żądaną nazwę.

5

Stuknij pozycję

APN i wprowadź nazwę punktu dostępu.

6

Wprowadź wszystkie wymagane informacje. Jeśli nie wiesz, jakie informacje są

wymagane, skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać szczegóły.

7

Po zakończeniu stuknij pozycję , a następnie pozycję

ZAPISZ.

8

Aby wybrać dodany właśnie punkt APN, stuknij przycisk radiowy obok nazwy tego

punktu. Wybrany punkt APN stanie się domyślnym punkt APN usług

internetowych i MMS.

Jak wyświetlić pobrane ustawienia Internetu i wiadomości MMS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Stuknij pozycję

Nazwy punktów dostępu.

4

Aby wyświetlić więcej szczegółów, stuknij dowolną z dostępnych pozycji.

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe będzie oznaczone

z prawej strony znacznikiem wyboru .