Sony Xperia E4g - Wybieranie sieci komórkowych

background image

Wybieranie sieci komórkowych

Urządzenie automatycznie przełącza się między sieciami komórkowymi w zależności od

tego, które z nich są dostępne na danym obszarze. Można również ręcznie

skonfigurować urządzenie tak, aby uzyskiwało dostęp do sieci komórkowych

działających w konkretnym trybie, na przykład LTE, WCDMA lub GSM.

Jak wybrać tryb sieci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Stuknij

Tryb sieci, aby wybrać tryb sieci.

Jak wybrać ręcznie inną sieć

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy

sieci.

3

Stuknij pozycję

Tryb wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Ręcznie.

4

Wybierz sieć.

W przypadku ręcznego wyboru sieci urządzenie nie będzie szukać innych sieci nawet wtedy,

gdy znajdziesz się poza zasięgiem ręcznie wybranej sieci.

Jak włączyć automatyczny wybór sieci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Operatorzy

sieci.

3

Stuknij pozycje

Tryb wyszukiwania > Wybór automatyczny.

33

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.