Sony Xperia E4g - Budzik i zegar

background image

Budzik i zegar

Możliwe jest ustawienie jednego lub kliku alarmów i używanie dowolnego dźwięku

zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmu. Jeśli urządzenie będzie wyłączone, alarm

nie włączy się. Jednak kiedy urządzenie jest w trybie cichym, alarm jest włączany.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych

ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

117

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Dostęp do strony głównej alarmu

2

Wyświetlanie zegara światowego i zmienianie ustawień

3

Dostęp do funkcji stopera

4

Dostęp do funkcji minutnika

5

Otwieranie ustawień daty i godziny dla zegara

6

Włączanie i wyłączanie alarmu

7

Wyświetlanie opcji

8

Dodawanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Budzik i zegar.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij

Godzina i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.

5

Stuknij pozycję

Ustaw.

6

W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.

7

Stuknij pozycję

Gotowe.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

Stuknij pozycję

Odłóż.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

Przeciągnij pozycję w prawo.

Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu

powiadomień i stuknąć pozycję .

Jak edytować istniejący alarm

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Wprowadź żądane zmiany.

3

Stuknij pozycję

Gotowe.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do

pozycji „włączony” lub „wyłączony”.

Jak usunąć alarm

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który

chcesz usunąć.

2

Stuknij pozycję

Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

Jak ustawić dźwięk alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu

wybrania jednego z plików muzycznych.

3

Dwukrotnie stuknij pozycję

Gotowe.

Jak ustawić alarm cykliczny

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Powtarzaj.

3

Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie stuknij pozycję

OK.

4

Stuknij pozycję

Gotowe.

118

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć wibracje dla alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Zaznacz pole wyboru

Wibracje.

3

Stuknij pozycję

Gotowe.

Jak ustawić odtwarzanie alarmów, gdy urządzenie jest w trybie cichym

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Zaznacz pole wyboru

Alarm w trybie cichym, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

119

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.