Sony Xperia E4g - Kalendarz

background image

Kalendarz i budzik

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz służy do zarządzania własnym harmonogramem. Po zalogowaniu się

na jedno lub wiele kont online z kalendarzami (np. konto Google™ lub konto Xperia™ z

Facebookiem) i przeprowadzeniu synchronizacji urządzenia z nimi, w aplikacji Kalendarz

pojawią się także zdarzenia kalendarza z takich kont. Można wybrać kalendarze do

zintegrowania w połączonym widoku aplikacji Kalendarz.
Gdy nadejdzie termin, urządzenie wyemituje dźwięk powiadomienia, aby Ci o nim

przypomnieć. Ponadto na pasku stanu pojawi się symbol .

1

Wybieranie typu widoku i kalendarzy, które mają być wyświetlane

2

Powrót do bieżącej daty

3

Dostęp do ustawień i innych opcji

4

Muśnięcie w lewo lub w prawo pozwala na szybsze przeglądanie

5

Wybrana data

6

Plan wybranego dnia

7

Dodawanie zdarzenia kalendarza

Jak utworzyć zdarzenie kalendarza

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij pozycję .

3

Jeśli kalendarz został zsynchronizowany z co najmniej jednym kontem, wybierz

konto, do którego chcesz dodać zdarzenie. Jeśli chcesz dodać zdarzenie tylko na

urządzeniu, stuknij pozycję

Kalendarz urządzenia.

4

Wprowadź lub wybierz żądane informacje i dodaj uczestników do zdarzenia.

5

Aby zapisać zdarzenie i rozesłać zaproszenia, stuknij pozycję

Gotowe.

Jak wyświetlić zdarzenie kalendarza

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij zdarzenie, które chcesz wyświetlić.

Jak wyświetlić wiele kalendarzy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij pozycję , a następnie zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wybrać

kalendarze, które chcesz wyświetlić.

116

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmieniać powiększenie widoku kalendarza

Przy wybranym widoku

Tydzień lub Dzień możesz zmieniać powiększenie

widoku, zsuwając lub rozsuwając palce na ekranie.

Jak wyświetlić święta państwowe w aplikacji Kalendarz

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Stuknij pozycję

Święta państwowe.

4

Wybierz opcję lub kombinację opcji, a następnie stuknij pozycję

OK.

Jak wyświetlić urodziny w aplikacji Kalendarz

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Urodziny.

4

Stuknij pozycję

Urodziny i wybierz grupę kontaktów, dla której chcesz wyświetlać

urodziny.

Jak wyświetlić prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Prognoza pogody.

4

Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, stuknij pozycję

Miejsce zamieszkania, a

następnie odszukaj miasto, które chcesz dodać.

Więcej informacji o włączaniu usługi lokalizacji, można uzyskać w części

Korzystanie z usługi

lokalizacji

na stronie 113 .

Jak zmienić ustawienia prognozy pogody w aplikacji Kalendarz

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Kalendarz.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

3

Stuknij pozycję

Prognoza pogody.

4

Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb.