Sony Xperia E4g - Dodawanie i edytowanie kontaktów

background image

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję .

3

Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt

jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać

ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję

Phone contact, aby używać tego

kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.

4

Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję

Gotowe.

Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy

dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie,

to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego

kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć

nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.

Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w

przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak edytować kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .

3

Dokonaj edycji żądanych informacji.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję

Gotowe.

Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak powiązać zdjęcie z kontaktem

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycję

i wybierz metodę dodawania zdjęcia kontaktu.

4

Po wybraniu zdjęcia stuknij pozycję

Gotowe.

Zdjęcie do kontaktu można także dodać bezpośrednio z aplikacji

Album. Aby dodać zdjęcie

zapisane na koncie online, należy najpierw pobrać to zdjęcie.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij pozycje >

Ustaw dzwonek.

4

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu, a następnie stuknij pozycję

Gotowe.

5

Stuknij pozycję

Gotowe.

59

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć kontakty

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.

3

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu

rozwijane, a następnie wybierz pozycję

Zaznacz wszystkie.

4

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Usuń.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Stuknij pozycję

Ja, a następnie stuknij pozycję .

3

Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.

4

Po zakończeniu puknij pozycję

Gotowe.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij kolejno pozycje >

Zapisz.

3

Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

4

Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję

Gotowe.