Sony Xperia E4g - Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

background image

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE,

In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne,

na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do

krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu

procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie.

To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem,

członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

1

Powrót do głównego ekranu kontaktów.

2

Wyświetlanie innych opcji

3

Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE

4

Informacje medyczne

5

Lista kontaktów awaryjnych (ICE)

6

Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)

7

Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ICE — In Case of Emergency.

3

Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru

Wyświetl informacje osobiste.

60

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wprowadzić informacje medyczne

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ICE — In Case of Emergency.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Edytuj informacje medyczne.

4

Dokonaj edycji żądanych informacji.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję

Gotowe.

Jak dodać nowy kontakt awaryjny

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ICE — In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję .

3

Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt

jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać

ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję

Phone contact, aby używać tego

kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.

4

Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję

Gotowe.

Wpis kontaktu awaryjnego musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą

mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie

zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko sam numer telefonu kontaktu awaryjnego,

nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ICE — In Case of Emergency, a następnie stuknij pozycję .

3

Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję

Gotowe.

Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą

zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie

zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów

awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ICE — In Case of Emergency.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

4

Zaznacz pole wyboru

ICE na ekranie blokady.

Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego

ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

ICE — In Case of Emergency.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia.

4

Zaznacz pole wyboru

Włącz połączenia w ICE.

Niektóre sieci komórkowe i/lub operatorzy sieci mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami

ICE.