Sony Xperia E4g - Przesyłanie kontaktów

background image

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można

synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów przy użyciu komputera

Aplikacja Xperia™ Transfer służy do gromadzenia kontaktów ze starszego urządzenia i

przesyłania ich na nowe urządzenie. Aplikacja Xperia™ Transfer, dostępna z poziomu

aplikacji Xperia™ Companion na komputerze, zapewnia wsparcie dla urządzeń

mobilnych z systemem iOS/iCloud oraz Android™ W przypadku przejścia z urządzenia z

systemem iOS, funkcja App Matching zaproponuje odpowiedniki dotychczasowych

aplikacji obsługiwane przez system Android.
Aby skorzystać z aplikacji Xperia™ Transfer, wymagane są:

Komputer połączony z Internetem

Nowe urządzenie z systemem Android™

Przewód USB do nowego urządzenia z systemem Android™

Stare urządzenie

Przewód USB do starego urządzenia

Stare urządzenie może nie być potrzebne. W przypadku urządzeń z systemem iOS można

łączyć się bezpośrednio z usługą iCloud lub korzystać z kopii lokalnej. W przypadku wcześniej

używanych urządzeń firmy Sony można użyć kopii lokalnej.

Przesyłanie kontaktów na nowe urządzenie

1

Znajdź i pobierz aplikację Xperia™ Companion (na komputer PC lub Mac

®

) ze

strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, jeśli nie

została jeszcze zainstalowana.

2

Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację Xperia™ Companion, a następnie kliknij

pozycję

Xperia™ Transfer

i wykonaj odpowiednie instrukcje, aby przesłać

kontakty.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w
usłudze Google Sync™, serwisie Facebook™ albo usłudze Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, można przesłać kontakty na nowe urządzenie za pośrednictwem tego

konta.

Jak synchronizować kontakty z nowym urządzeniem przy użyciu konta synchronizacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje

Ustawienia > Konta i

synchronizacja.

3

Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij

pozycje >

Synchronizuj teraz.

Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych

sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub
przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth

®

. Więcej informacji na temat

konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w

stosownej instrukcji obsługi.

57

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij kolejno pozycje

Importuj kontakty > Karta

SD.

3

Wybierz pliki, które chcesz zaimportować i stuknij pozycję

OK.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth

®

1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth

®

jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako

widoczne.

2

Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij

pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.

3

Stuknij pozycję

Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.

4

Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.

5

Stuknij odebrany plik.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

Przenoszenie kontaktów za pomocą karty SIM może spowodować utratę informacji lub

utworzenie wielu pozycji kontaktów.

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycje

Importuj kontakty > Karta SIM.

3

Aby zaimportować indywidualny kontakt, znajdź go i stuknij. Aby zaimportować

wszystkie kontakty, stuknij pozycję

Importuj wszystko.