Sony Xperia E4g - Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

background image

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Na karcie pamięci można utworzyć kopię zapasową kontaktów. Więcej informacji o

przywracaniu kontaktów na urządzeniu można znaleźć w sekcji

Przesyłanie kontaktów

na stronie 57 .

Jak wyeksportować wszystkie kontakty na kartę pamięci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Eksportuj kontakty > Karta SD.

3

Stuknij pozycję

OK.

63

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.