Sony Xperia E4g - Ulubione i grupy

background image

Ulubione i grupy

Kontakty oznaczone jako ulubione będą wyświetlane na karcie Ulubione aplikacji

Kontakty razem z najczęściej używanymi kontaktami (Top Contacts). W ten sposób

można uzyskać szybszy dostęp do tych kontaktów. Aplikacja Kontakty umożliwia

również przypisanie kontaktów do grup w celu szybszego ich wyszukiwania.

61

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.

3

Stuknij opcję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty i najczęściej używane kontakty

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij opcję .

Jak przypisać kontakt do grupy

1

W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod

pozycją

Grupy.

3

Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.

4

Stuknij pozycję

Gotowe.