Sony Xperia E4g - Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

background image

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

1

Karty Kontakty, Połączenia, Ulubione i Grupy

2

Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

3

Wyświetlanie szczegółowych informacji o kontakcie

4

Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery

5

Uzyskiwanie dostępu do opcji komunikacji dla danego kontaktu

6

Wyszukiwanie kontaktów

7

Dodawanie kontaktów

8

Wyświetlanie innych opcji

58

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyszukać kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu

Szukaj kontaktów. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego

znaku.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Naciśnij , a następnie stuknij

Filtr.

3

Na wyświetlonej liście zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji. Jeśli

kontakty zostały zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na

liście. Aby rozwinąć listę opcji, stuknij konto.