Sony Xperia E4g - Funkcja Visualiser

background image

Funkcja Visualiser

Funkcja Visualizer umożliwia dodawanie efektów wizualnych do odtwarzanych utworów.

Wyświetlane efekty są oparte na charakterystyce muzyki. Zmieniają się na przykład wraz

ze zmianami głośności, rytmu i tonu utworu. Można również ręcznie zmienić motyw tła.

76

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć funkcję Visualiser

1

W aplikacji Walkman® stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Wizualizacja.

Stuknij ekran, aby przełączyć się na widok pełnoekranowy.

Jak zmienić motyw tła

1

W aplikacji Walkman® stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Wizualizacja.

3

Stuknij pozycje >

Motyw i wybierz motyw.