Sony Xperia E4g - Listy odtwarzania

background image

Listy odtwarzania

Na głównym ekranie aplikacji Walkman® można tworzyć własne listy odtwarzania z

muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Jak tworzyć własne listy odtwarzania

1

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman® dotknij nazwy albumu lub

utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania, i przytrzymaj ją.

2

W wyświetlonym menu stuknij pozycję

Dodaj do... > Utwórz nową listę

odtwarzania.

3

Wprowadź nazwę listy odtwarzania i stuknij pozycję

OK.

Aby utworzyć nową listę odtwarzania, możesz także stuknąć okładkę albumu i stuknąć

pozycję .

Jak odtwarzać własne listy odtwarzania

1

Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman®, a następnie stuknij pozycję

Listy odtwarzania.

2

W obszarze

Listy odtwarzania wybierz listę odtwarzania, którą chcesz otworzyć.

3

Jeśli chcesz odtworzyć wszystkie utwory, stuknij pozycję

Odtwarzaj losowo

wszystko.

75

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dodawać utwory do listy odtwarzania

1

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Walkman® przejdź do utworu lub albumu,

który chcesz dodać do listy odtwarzania.

2

Dotknij tytułu utworu lub albumu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję

Dodaj do....

3

Stuknij nazwę listy odtwarzania, do której chcesz dodać album lub utwór. Album

lub utwór zostanie dodany do listy odtwarzania.

Jak usunąć utwór z listy odtwarzania

1

Na liście odtwarzania dotknij i przytrzymaj tytuł utworu, który chcesz usunąć.

2

Stuknij opcję

Usuń z listy odtwarzania.

Opcja usunięcia utworu zapisanego na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej urządzenia

może nie być dostępna.

Jak usunąć listę odtwarzania

1

Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Walkman®, a następnie stuknij pozycję

Listy odtwarzania.

2

Dotknij listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.

3

Stuknij pozycję

Usuń.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

Usuń.

Automatycznych list odtwarzania nie można usuwać.