Sony Xperia E4g - Menu ekranu głównego aplikacji Walkman®

background image

Menu ekranu głównego aplikacji Walkman®

Menu ekranu głównego aplikacji Walkman® zawiera przegląd wszystkich utworów na

urządzeniu. Z jego poziomu można zarządzać albumami i listami odtwarzania oraz

porządkować muzykę według nastroju i tempa dzięki aplikacji SensMe™ channels.

74

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Walkman®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak wrócić do ekranu głównego aplikacji Walkman®

Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman® stuknij pozycję

Strona

główna.

Przy otwartym menu ekranu głównego aplikacji Walkman® stuknij ekran na prawo

od menu.

Jak aktualizować muzykę o najnowsze informacje

1

Na ekranie głównym aplikacji Walkman® stuknij pozycję .

2

Stuknij kolejno pozycje

Pobierz informacje o muzyce > Uruchom. Urządzenie

wyszuka online i pobierze najnowsze dostępne informacje o utworze oraz okładkę

albumu.

Podczas pobierania informacji o muzyce włączana jest aplikacja SensMe™ channels.

Jak włączyć aplikację SensMe™ channels

Na ekranie głównym aplikacji Walkman® stuknij pozycję , a następnie stuknij

kolejno pozycje

Pobierz informacje o muzyce > Uruchom.

Ta aplikacja wymaga połączenia przez sieć komórkową lub Wi-Fi®.

Jak edytować informacje o muzyce

1

W aplikacji Walkman® stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Edytuj inform. o muzyce.

3

Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję

Zapisz.

Jak usunąć utwór

1

Z poziomu menu ekranu głównego aplikacji Walkman® przejdź do utworu, który

chcesz usunąć.

2

Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję

Usuń na

wyświetlonej liście.

3

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

Usuń.