Sony Xperia E4g - Poprawianie jakości dźwięku

background image

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

1

Gdy aplikacja Walkman® jest otwarta, stuknij pozycję .

2

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ulepszenia dźwięku.

3

Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w

górę lub w dół. Jeśli wolisz dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję

i wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

1

Gdy aplikacja Walkman® jest otwarta, stuknij pozycję .

2

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ulepszenia dźwięku > Ustawienia > Dźw.

przestrzenny (VPT).

3

Wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.