Sony Xperia E4g - Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

background image

Rozpoznawanie muzyki przy użyciu usługi TrackID™

Usługa TrackID™ umożliwia identyfikowanie utworów odtwarzanych w otoczeniu

użytkownika. Wystarczy nagrać krótki fragment utworu, aby w ciągu kilku sekund

otrzymać nazwę wykonawcy, tytuł utworu i album, z którego pochodzi. Można kupić

utwory zidentyfikowane przez usługę TrackID™, a także przeglądać listy przebojów

TrackID™, aby zobaczyć, jakie utwory są najczęściej wyszukiwane przez użytkowników

TrackID™ na całym świecie. Z usługi TrackID™ najlepiej jest korzystać w cichym

otoczeniu.

1

Wyświetl opcje usługi TrackID™

2

Otwórz menu ekranu głównego aplikacji TrackID™, przeciągając lewą krawędź ekranu w prawo

3

Zidentyfikuj słuchaną muzykę

Aplikacja TrackID™ oraz usługa TrackID™ są obsługiwane tylko w wybranych państwach/

regionach oraz przez wybrane sieci i dostawców usług w określonych obszarach.

Jak zidentyfikować muzykę za pomocą technologii TrackID™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

TrackID™, a następnie umieść urządzenie w pobliżu

źródła muzyki.

3

Stuknij opcję . Jeśli utwór zostanie zidentyfikowany przez usługę TrackID™,

wyniki pojawią się na ekranie.

Aby wrócić do ekranu początkowego aplikacji

TrackID™, stuknij opcję .

Menu ekranu głównego aplikacji TrackID™

Menu ekranu głównego aplikacji TrackID™ zawiera przegląd wszystkich utworów

nagranych i zidentyfikowanych przy użyciu usługi TrackID™. Umożliwia ono też

wyświetlanie utworów na podstawie bieżących list przebojów oraz historii wyszukiwania.

77

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Tworzenie profilu online aplikacji TrackID™

2

Otwieranie aplikacji TrackID™

3

Wyświetlanie historii wyników wyszukiwania

4

Wyświetlanie aktualnych list przebojów

Jak wyświetlić informacje o wykonawcy utworu

Po rozpoznaniu utworu przez aplikację

TrackID™ stuknij pozycję Wykonawca.

Jak usunąć utwór z historii utworów

1

Otwórz aplikację

TrackID™, a następnie stuknij pozycję Historia.

2

Dotknij nazwy utworu do usunięcia i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję

Usuń.

78

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.