Sony Xperia E4g - Słuchanie muzyki

background image

Słuchanie muzyki

Aplikacja Walkman® umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i książek audio.

1

Otwieranie menu ekranu głównego aplikacji Walkman®

2

Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych w pamięci urządzenia

3

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

4

Okładka albumu (jeśli jest dostępna)

5

Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania

Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu

6

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania utworu

7

Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania

Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu

8

Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

9

Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

10 Wskaźnik postępu — przeciąganie wskaźnika albo stukanie wzdłuż linii pozwala przewijać do przodu i

do tyłu

11 Całkowita długość bieżącego utworu

12 Czas odtwarzania bieżącego utworu

73

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Ekran główny aplikacji Walkman®

1

Przeciągniecie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji

Walkman®

2

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

3

Odtwarzanie utworu w aplikacji Walkman®

4

Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki Walkman®

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Walkman®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.

3

Wybierz kategorię muzyki.

4

Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Odtwarzanie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy

masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online

Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Walkman® stuknij okładkę albumu, a

następnie stuknij przycisk nieskończoności

.

Przycisk nieskończoności

udostępnia zasoby online powiązane z utworem, takie jak

nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty piosenek i informacje o artystach w witrynie

Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację Walkman®

Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran

główny. Aplikacja Walkman® będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację Walkman® działającą w tle

1

Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio

używanych aplikacji.

2

Stuknij aplikację Walkman®.