Sony Xperia E4g - Zarządzanie zawartością wideo

background image

Zarządzanie zawartością wideo

Jak ręcznie pobrać informacje o filmie

1

Sprawdź, czy urządzenie ma włączone połączenie do transmisji danych.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego

aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,

dla którego chcesz pobrać informacje.

4

Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję

Wyszukaj informacje.

5

W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe dotyczące nagrania wideo, a

następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze. Zostanie wyświetlona lista

wszystkich nagrań pasujących do kryteriów wyszukiwania.

6

Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania, a następnie stuknij pozycję

Gotowe.

Rozpocznie się pobieranie informacji.

Jeśli w sekcji Ustawienia zaznaczysz pole wyboru

Pobierz szczegóły wideo, każde otwarcie

aplikacji Filmy automatycznie spowoduje wyświetlenie informacji o nowo dodanych nagraniach

wideo.

Jeśli pobrane informacje są niepoprawne, ponów wyszukiwanie przy użyciu innych słów

kluczowych.

Jak wyczyścić informacje o nagraniu wideo

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy.

2

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego

aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,

który chcesz edytować.

3

Dotknij miniatury nagrania wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij

Wyczyść

informacje.

102

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć nagranie wideo

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy.

2

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby otworzyć menu ekranu głównego

aplikacji Filmy, a następnie, przeglądając różne kategorie, przejdź do pliku wideo,

który chcesz usunąć.

3

Dotknij miniatury filmu wideo i przytrzymaj ją, a następnie stuknij pozycję

Usuń na

wyświetlonej liście.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

Usuń.

103

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.