Sony Xperia E4g - Pobieranie aplikacji z innych źródeł

background image

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż sklep Google Play™,

można będzie pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do

odpowiednich instrukcji pobierania.

Instalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie.

Zalecamy pobieranie tylko tych aplikacji, które pochodzą z pewnych źródeł. W razie

jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jak zezwolić na pobieranie aplikacji z innych źródeł

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia.

3

Zaznacz pole wyboru

Nieznane źródła.

4

Stuknij pozycję

OK.

Do poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień i

różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień

wyłącznie takim aplikacjom.

Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić, stukając ją w obszarze

Ustawienia > Aplikacje.

27

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.