Sony Xperia E4g - Korzystanie z transmisji danych podczas podróży

background image

Korzystanie z transmisji danych podczas podróży

Gdy podczas podróży utraci się dostęp do macierzystej sieci komórkowej, może być

konieczne uzyskanie dostępu do Internetu za pośrednictwem komórkowej transmisji

danych. Trzeba wtedy włączyć dane w roamingu na urządzeniu. Zaleca się wcześniejsze

sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych.

Jak włączyć lub wyłączyć roaming danych

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe.

3

Zaznacz pole wyboru

Dane w roamingu lub usuń jego zaznaczenie.

Nie można włączyć roamingu danych, jeśli komórkowa transmisja danych jest wyłączona.