Sony Xperia E4g - Mapy Google™ i nawigacja

background image

Mapy Google™ i nawigacja

Aplikacja Mapy Google™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie

rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji

docelowej.
Podczas przeglądania mapy wykorzystuje się transmisję danych do nawiązania

połączenia internetowego i odbiera dane. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto

113

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

jest zapisać mapę i ustawić ją jako dostępną offline. Dzięki temu można uniknąć

wysokich kosztów roamingu.

Aplikacja Mapy Google™, gdy jest używana w trybie online, wymaga korzystania z połączenia

internetowego. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać

z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u operatora sieci. Aplikacja

Mapy Google™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i regionach.

1

Wprowadzanie adresu lub nazwy w celu wyszukania lokalizacji, na przykład nazwy lub adresu

restauracji.

2

Wybór trybu poruszania się w celu uzyskania wskazówek kierujących do celu.

3

Wyświetlenie profilu konta.

4

Znacznik lokalizacji wskazujący wyszukaną lokalizację na mapie.

5

Wskazanie bieżącej lokalizacji.

6

Wyświetlenie pomocy i opcji.

Jak wyświetlić swoją lokalizację na mapie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Mapy, a następnie stuknij pozycję .

Jak wyszukać lokalizację

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Mapy.

3

W polu wyszukiwania wprowadź nazwę lokalizacji, którą chcesz znaleźć.

4

Stuknij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić wyszukiwanie, lub wybierz

sugerowaną lokalizację z listy. Jeśli wyszukiwanie zakończy się powodzeniem,

lokalizacja będzie wskazywana na mapie symbolem .

Jak uzyskać wskazówki na temat drogi do celu

1

Podczas oglądania mapy stuknij pozycję .

2

Wybierz środek transportu, a następnie wprowadź punkt początkowy i docelowy.

Zostanie wyświetlona lista z zalecanymi trasami.

3

Na liście zalecanych tras stuknij jedną z opcji, aby wyświetlić wskazówki na mapie.

Jak ustawić mapę jako dostępną offline

1

Podczas oglądania mapy stuknij pole wyszukiwania.

2

Przewiń do samego dołu i stuknij pozycję

Udostępnij ten obszar mapy w trybie

offline. Obszar widoczny na mapie zostanie zapisany na urządzeniu.

Jak dowiedzieć się więcej na temat Map Google™

Podczas korzystania z Map Google™ stuknij , a następnie stuknij pozycję

Pomoc.

114

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.