Sony Xperia E4g - Tryb samolotowy

background image

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu,

wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można

jednak grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i otwierać inne pliki, jeśli są one

zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. Działają również alarmy, jeśli

zostały włączone.

Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć tryb samolotowy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Więcej....

3

Zaznacz pole wyboru

Tryb samolotowy.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie wybrać opcję

Tryb

samolotowy w menu, które zostanie otwarte.

115

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.