Sony Xperia E4g - Blokowanie i odblokowywanie ekranu

background image

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy

urządzenie jest włączone i pozostaje nieużywane przez określony czas. Blokada ekranu

zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon

nie jest używany. Nowo zakupione urządzenie ma już ustawioną podstawową blokadę

ekranu, wyłączaną przez przeciągnięcie palcem. Aby odblokować ekran, należy

przeciągnąć po nim palcem w górę lub w dół. W późniejszym czasie można zmienić

ustawienia zabezpieczeń i dodać inne blokady. Zobacz

Blokada ekranu

na stronie 40 .

Jak uaktywnić ekran

Naciśnij krótko klawisz zasilania .

Jak zablokować ekran

Kiedy ekran jest aktywny, krótko naciśnij klawisz zasilania .