Sony Xperia E4g - Drobne aplikacje

background image

Drobne aplikacje

Drobne aplikacje to miniaturowe aplikacje, które działają na tle innych aplikacji na tym

samym ekranie, aby umożliwić wielozadaniowość. Jeśli na przykład jest otwarta strona

internetowa z informacjami o kursach wymiany walut, można na niej otworzyć drobną

aplikację kalkulatora i wykonać obliczenia. Dostęp do drobnych aplikacji daje pasek

ulubionych. Aby pobrać więcej drobnych aplikacji, należy przejść do usługi Google

Play™.

Jak otworzyć drobną aplikację

1

Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk .

2

Stuknij drobną aplikację, którą chcesz otworzyć.

Można otworzyć kilka drobnych aplikacji jednocześnie.

Jak zamknąć małą aplikację

Stuknij pozycję w oknie małej aplikacji.

Jak pobrać drobną aplikację

1

Na pasku ulubionych stuknij pozycję

, a następnie stuknij pozycję i pozycję

.

2

Wyszukaj drobną aplikację do pobrania i wykonaj podane instrukcje, aby ją

pobrać i zainstalować.

Jak przenieść małą aplikację

Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a

następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a

następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić kolejność drobnych aplikacji na pasku ulubionych

Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie

miejsce.

Jak usunąć drobną aplikację z paska ulubionych

1

Dotknij drobnej aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do pozycji .

2

Stuknij pozycję

OK.

Jak przywrócić usuniętą wcześniej drobną aplikację

1

Otwórz pasek ulubionych, a następnie stuknij pozycję

.

2

Dotknij drobnej aplikacji, którą chcesz przywrócić, i przytrzymaj ją, a następnie

przeciągnij na pasek ulubionych.

Jak dodać widżet jako drobną aplikację

1

Aby wyświetlić pasek ulubionych, naciśnij przycisk .

2

Stuknij kolejno pozycje

> > .

3

Wybierz widżet.

4

Wprowadź nazwę widżetu i stuknij pozycję

OK.

19

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.