Sony Xperia E4g - Ekran aplikacji

background image

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji, który można otworzyć z ekranu głównego, zawiera aplikacje fabrycznie

zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane przez użytkownika.

Jak wyświetlić wszystkie aplikacje na ekranie aplikacji

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Muśnij w lewo lub w prawo na ekranie aplikacji.

Jak otworzyć aplikację z ekranu aplikacji

Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aż znajdziesz aplikację, a następnie ją stuknij.

Jak otworzyć menu ekranu aplikacji

Po otwarciu ekranu aplikacji przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w prawo.

Jak przenieść aplikację na ekranie aplikacji

1

Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w

prawo.

2

Upewnij się, że pozycja

Kolejność niestandardowa jest wybrana w obszarze

POKAŻ APLIKACJE.

3

Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona i urządzenie zacznie

wibrować, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

1

Na ekranie Aplikacje dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż ekran zacznie

wibrować, a następnie przeciągnij ikonę w górną część ekranu. Zostanie otwarty

ekran główny.

2

Przeciągnij ikonę w odpowiednie miejsce na ekranie głównym, a następnie zabierz

palec z ekranu.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie aplikacji

1

Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w

prawo.

2

Wybierz odpowiednią opcję w obszarze

POKAŻ APLIKACJE.

17

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyszukać aplikację z ekranu aplikacji

1

Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź ekranu aplikacji w

prawo.

2

Stuknij pozycję

Szukaj w aplikacjach.

3

Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz wyszukać.

Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji

1

Aby otworzyć menu ekranu aplikacji, przeciągnij lewą krawędź tego ekranu w

prawo.

2

Stuknij pozycję

Odinstaluj. Wszystkie aplikacje możliwe do odinstalowania są

oznaczone ikoną .

3

Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję

Odinstaluj.