Sony Xperia E4g - Ekran główny

background image

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu

na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza

normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części

ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.

15

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przejść do ekranu głównego

Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać

istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie

zacznie wibrować.

2

Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić

jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję w górnym

rogu okienka.

Jak dodać okienko do ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie

zacznie wibrować.

2

Aby przeglądać okienka, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij

pozycję .

16

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć panel z ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny, aż urządzenie zacznie

wibrować.

2

Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu do usunięcia, a

następnie stuknij .