Sony Xperia E4g - Korzystanie z ekranu dotykowego

background image

Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie

Otwieranie lub wybieranie elementu.

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

Przesuń element.

Aktywuj menu elementu.

Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

13

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Zsuwanie i rozsuwanie palców

Pozwala na powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych, zdjęć czy map.

Przeciąganie

Przewijanie listy w górę lub w dół.

Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

14

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Muskanie

Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony

internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.