Sony Xperia E4g - Nawigowanie po aplikacjach

background image

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska

ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się

między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Niektóre aplikacje są zamykane,

gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku , podczas gdy inne zostają

wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku aplikacji, które są

wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym otwarciu kontynuować

korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

1

Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.

2

Pasek ulubionych — pozwala korzystać ze skrótów dających dostęp do aplikacji lub widżetów.

3

Przycisk nawigacyjny zadań — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska

ulubionych.

4

Przycisk nawigacyjny ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.

5

Przycisk nawigacyjny Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie

aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij .

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

Stuknij , a następnie stuknij pozycję

Zamknij wszystkie.

18

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak otworzyć menu w aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .

Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.