Sony Xperia E4g - Robienie zrzutu ekranu

background image

Robienie zrzutu ekranu

Można uchwycić dowolny obraz na swoim urządzeniu w postaci zrzutu ekranu. Zrzuty

ekranu są automatycznie zapisywane w folderze Album.

Jak zrobić zrzut ekranu

1

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia okna z monitem.

2

Stuknij

Zrzut ekranu można również wykonać, naciskając jednocześnie klawisz zasilania i

zmniejszenia głośności aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.

Jak wyświetlać zrzut ekranu

Przeciągnij pasek stanu w dół do samego końca, a następnie dotknij zrzut ekranu,

który chcesz wyświetlić.

Zrzuty ekranu można również wyświetlić z poziomu aplikacji Album.