Sony Xperia E4g - Skróty i foldery

background image

Skróty i foldery

Dzięki skrótom i folderom można zarządzać aplikacjami i utrzymywać porządek na

ekranie głównym.

20

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Dostęp do aplikacji za pomocą skrótu

2

Dostęp do folderu zawierającego aplikacje

Jak dodać skrót do aplikacji do ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować i pojawi się menu dostosowywania.

2

W menu dostosowywania stuknij pozycję

Aplikacje.

3

Przewiń listę aplikacji i wybierz jedną z nich. Wybrana aplikacja zostanie dodana

do ekranu Ekran główny.

W kroku 3 można też stuknąć pozycję

Skróty i wybrać aplikację z listy dostępnych aplikacji. W

przypadku dodawania skrótów tą metodą niektóre dostępne aplikacje pozwalają dodawać

określone funkcje do skrótu.

Jak umieścić element w innym miejscu ekranu głównego

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć element z ekranu głównego

Dotknij elementu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia

wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go na ikonę w górnej części ekranu.

Jak utworzyć folder na ekranie głównym

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót do momentu ich powiększenia i

włączenia wibracji urządzenia, a następnie przeciągnij ikonę lub skrót i upuść na

inną ikonę aplikacji lub skrót.

Jak dodać elementy do folderu na ekranie głównym

Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go do folderu.

Jak zmienić nazwę folderu na ekranie głównym

1

Stuknij folder, aby go otworzyć.

2

Stuknij pasek tytułu folderu i przytrzymaj go, aby wyświetlić pole

Nazwa folderu.

3

Wprowadź nową nazwę folderu, a następnie stuknij pozycję

Gotowe.