Sony Xperia E4g - Tło i motywy

background image

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając

tapet i motywów. Można również zmienić tapetę na ekranie blokady.

21

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Stuknij pozycję

Tapety i wybierz odpowiednią opcję.

Jak ustawić motyw

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Stuknij pozycję

Motywy.

3

Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

urządzenia.

Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.

Jak zmienić tapetę ekranu blokady

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Personalizacja > Lock Screen.

3

Wybierz odpowiednią opcję, a następnie wykonaj podane instrukcje, aby zmienić

tapetę.