Sony Xperia E4g - Widżety

background image

Widżety

Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym.

Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie

podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego

widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety

można pobrać z usługi Google Play™.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie

zacznie wibrować, a następnie stuknij

Widżety.

2

Znajdź widżet, który chcesz dodać, i stuknij w niego.

Jak zmienić rozmiar widżetu

1

Dotknij i przytrzymaj widżet do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji

urządzenia, a następnie zwolnij go. Jeśli można zmienić rozmiar widżetu, np.

widżetu Kalendarz, wyświetlone zostaną podświetlona ramka i punkty zmiany

rozmiaru.

2

Przeciągnij punkty do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć

widżet.

3

Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran

główny.

Jak przenieść widżet

Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie

wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć widżet

Dotknij widżetu i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia

wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go na ikonę w górnej części ekranu.