Sony Xperia E4g - Aktualizowanie urządzenia

background image

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie na urządzeniu należy aktualizować, aby mieć dostęp do najnowszych

funkcji, ulepszeń i poprawek błędów gwarantujących optymalną wydajność Gdy

dostępna jest aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu widoczna jest ikona .

Dostępność nowych aktualizacji można też szybko sprawdzić ręcznie.
Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego

bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać

bezprzewodowo. Do zaktualizowania urządzenia należy wtedy użyć komputera PC lub
Apple

®

Mac

®

z aplikacją Xperia™ Companion.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz

www.sonymobile.com/update

.

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku może zablokować proces aktualizacji. Przed

rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca

na dysku.

Jak sprawdzić aktualizacje oprogramowania

1

Na ekranie głównym stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Centrum aktualizacji.

Bezprzewodowa aktualizacja urządzenia

Do bezprzewodowej aktualizacji urządzenia służy aplikacja Update Center. Obsługuje

ona zarówno aktualizacje aplikacji jak i aktualizacje systemowe, a także ułatwia

pobieranie nowych aplikacji opracowanych dla Twojego urządzenia. Uaktualnienia

dostępne do pobrania za pośrednictwem sieci komórkowej zależ od danego operatora.

Zaleca się korzystanie z sieci Wi-Fi® zamiast sieci komórkowej przy pobieraniu nowego

oprogramowania aby uniknąć opłat związanych z przesyłem danych.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu

1

Na ekranie głównym stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Centrum aktualizacji.

3

Wybierz żądaną aktualizację systemu i stuknij

Pobierz.

4

Po zakończeniu pobierania stuknij

Instaluj i wykonuj polecenia na ekranie w celu

zakończenia instalacji.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji

1

Na ekranie głównym stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Centrum aktualizacji.

3

Wybierz żądaną aktualizację aplikacji i stuknij

Aktualizuj. Aktualizacje są po

pobraniu instalowane automatycznie.

121

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zainstalować nową aplikację

1

Na ekranie głównym stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Centrum aktualizacji.

3

Wybierz żądaną aplikację i stuknij

Instaluj. Aplikacje są po pobraniu instalowane

automatycznie.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację systemu z panelu powiadomień

1

Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.

2

Stuknij opcję

Pobierz, przewiń w dół i wybierz żądaną aktualizację systemu.

3

Po zakończeniu pobierania stuknij

Zainstaluj i wykonuj polecenia na ekranie w

celu zakończenia instalacji.

Jak pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji z panelu powiadomień

1

Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.

2

Stuknij opcję

Aktualizuj, przewiń w dół i wybierz żądaną aktualizację aplikacji.

Aktualizacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Jak zainstalować nową aplikację z panelu powiadomień

1

Przeciągnij pasek stanu w dół w celu otwarcia panelu Powiadomienia.

2

Stuknij opcję

Instaluj, przewiń w dół i wybierz odpowiednią aplikację. Nowe

aplikacje są po pobraniu instalowane automatycznie.

Aktualizacja urządzenia przy użyciu komputera

Możesz pobrać i zainstalować aktualizacje oprogramowania na urządzeniu za pomocą

komputera z połączeniem internetowym. W tym celu wymagany jest przewód USB oraz
komputer PC lub Apple

®

Mac

®

z działającą aplikacją Xperia™ Companion.

Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion na odpowiednim komputerze,

podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB i postępuj zgodnie z

instrukcjami instalacji.

Jak aktualizować urządzenie przy użyciu komputera

1

Upewnij się, że aplikacja Xperia™ Companion jest zainstalowana na komputerze
PC lub Apple

®

Mac

®

.

2

Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.

3

Komputer: Uruchom aplikację Xperia™ Companion. Po chwili aplikacja komputer

wykryje urządzenie i wyszuka do niego nowe oprogramowanie.

4

Komputer: W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia

zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na

ekranie, aby przeprowadzić odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

W przypadku podłączania urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB, istnieje

możliwość zainstalowania oprogramowania lub anulowania tej operacji, o ile wcześniej nie

wybrano opcji

Nie pokazuj ponownie.