Sony Xperia E4g - Odnajdywanie utraconego urządzenia

background image

Odnajdywanie utraconego urządzenia

Jeśli kiedykolwiek utracisz swoje urządzenie, a masz konto Google™, usługa internetowa

my Xperia może pomóc Ci je znaleźć i zabezpieczyć. Możesz:

zlokalizować swoje urządzenie na mapie;

122

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

odtworzyć alarm, który będzie słyszalny nawet wtedy, gdy urządzenie będzie w trybie

cichym;

zdalnie zablokować urządzenie i wyświetlić na nim swoje informacje kontaktowe

skierowane do każdego, kto je znajdzie;

w ostateczności zdalnie wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną pamięć urządzenia.

Usługa my Xperia jest dostępna w wybranych krajach i regionach.

Jak włączyć usługę my Xperia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Zabezpieczenia > my Xperia > Aktywuj.

3

Zaznacz pole wyboru, a następnie stuknij pozycję

Akceptuj.

4

Jeśli zostanie wyświetlony stosowny monit, zaloguj się na konto Sony

Entertainment Network lub utwórz nowe (jeśli nie masz konta).

5

Włącz usługi lokalizacji na urządzeniu, jeśli nie są jeszcze włączone.

Aby sprawdzić, czy usługa my Xperia może znaleźć dane urządzenie, przejdź na stronę

myxperia.sonymobile.com

i zaloguj się, używając tego samego konta Google™ lub Sony

Entertainment Network, za pomocą którego skonfigurowano urządzenie.