Sony Xperia E4g - Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

background image

Ograniczenia w zakresie usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi nie są obsługiwane we

wszystkich krajach/regionach i przez wszystkie sieci i/lub wszystkich operatorów

na wszystkich obszarach. Dotyczy to między innymi międzynarodowego numeru

alarmowego GSM 112. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji oraz

ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się z

operatorem sieci lub usługodawcą.
Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać

dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się

wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy

usług bezprzewodowych.