Sony Xperia E4g - Pamięć

background image

Pamięć

Urządzenie zawiera pamięć różnych typów i udostępnia szereg opcji przechowywania.

Pamięć wewnętrzna ma około

4.5 GB pojemności i jest używana do przechowywania

pobranej i przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. W pamięci

wewnętrznej są między innymi przechowywane ustawienia alarmów, głośności i języka,

wiadomości e-mail, zakładki, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo oraz muzyka.

Aby mieć więcej pamięci, można użyć wymiennej karty pamięci o pojemności do

32 GB.

Przenosząc pliki multimedialne i niektóre aplikacje (wraz z ich danymi) na pamięć tego

typu, można zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład aplikacja

Aparat, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.

Pamięć dynamiczna (RAM) ma około

1 GB pojemności i nie może być używana jako

pamięć masowa. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.

Może być konieczne nabycie karty pamięci osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci na urządzeniach z systemem Android można znaleźć,

pobierając dokumentację urządzenia ze strony

www.sonymobile.com/support

.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia może doprowadzić do zapełnienia się jego pamięci.

Jeśli szybkość działania urządzenia zacznie spadać lub aplikacje zaczną się

nieoczekiwanie wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

Zawsze miej ponad

250 MB wolnej pamięci wewnętrznej i ponad 100 MB wolnej pamięci

RAM.

Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.

Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.

Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.

Jeśli pamięć wewnętrzna jest pełna, przenieś aplikacje na kartę pamięci.

Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być

konieczne jej sformatowanie. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z

karty.

Jak wyświetlić stan pamięci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Pamięć.

125

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlić ilość wolnej i używanej pamięci RAM

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Aplikacje > Działające.

Jak wyczyścić pamięć podręczną wszystkich aplikacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Pamięć.

3

Stuknij pozycje

Dane w pamięci podręcznej > OK.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani

ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

1

Upewnij się, że karta pamięci została włożona do urządzenia.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Pamięć > Prześlij dane na kartę SD.

4

Zaznacz typy plików do przeniesienia na kartę pamięci.

5

Stuknij pozycję

Prześlij.

Jak przenieść aplikacje na kartę pamięci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Aplikacje.

3

Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie stuknij opcję

Przenieś na

kartę SD.

Niektórych aplikacji nie można przenieść na kartę pamięci.

Jak zatrzymywać działanie aplikacji i usług

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Aplikacje > Działające.

3

Wybierz aplikację lub usługę, a następnie stuknij pozycję

Zatrzymaj.

Jak sformatować kartę pamięci

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Pamięć > Wyczyść kartę SD.

3

Aby potwierdzić, stuknij pozycje

Wyczyść kartę SD > Wymaż wszystko

Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed

sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, które

mają zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na

komputer. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Zarządzanie plikami przy użyciu

komputera

na stronie 126 .