Sony Xperia E4g - Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

background image

Ponowne uruchamianie i resetowanie urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono

odpowiadać lub występuje problem z ponownym uruchomieniem. Wykonanie tej

czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.
Można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne,

gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak

wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub innej pamięci

niewewnętrznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Tworzenie i przywracanie kopii

zapasowych zawartości

na stronie 127 .

Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie,

możesz użyć aplikacji Xperia™ Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać

więcej informacji o korzystaniu z aplikacji Xperia™ Companion, patrz

Narzędzia

komputerowe

.

Ponowne uruchomienie urządzenia może nie powieść się, jeśli poziom naładowania baterii jest

niski. Należy podłączyć urządzenie do ładowarki i przeprowadzić próbę ponownego

uruchomienia jeszcze raz.

Wymuszanie ponownego uruchomienia urządzenia

1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

2

W wyświetlonym menu stuknij pozycję

Uruchom ponownie, a następnie stuknij

pozycję

OK, aby potwierdzić. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

130

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

1

Zdejmij tylną pokrywę.

2

Czubkiem długopisu lub czymś podobnym wciśnij przycisk OFF.

Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

Jak przywrócić dane fabryczne

W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać w

czasie wykonywania procedury przywracania danych fabrycznych.

1

Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie ważne dane zapisane w pamięci

wewnętrznej zostały skopiowane na kartę pamięci lub inne urządzenie pamięci.

2

Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .

3

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie >

Ustawienia fabryczne.

4

Aby usunąć z pamięci wewnętrznej dane, takie jak zdjęcia czy pliki muzyczne,

zaznacz pole wyboru

Wyczyść pamięć wewnętrzną.

5

Stuknij pozycję

Resetuj telefon.

6

Jeśli to konieczne, narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło w celu

odblokowania ekranu lub kod PIN, aby kontynuować.

7

Aby potwierdzić, stuknij

Wymaż wszystko.

W wyniku przywrócenia danych fabrycznych urządzenie nie przywróci wcześniejszej wersji

systemu Android™.

Jeśli nie pamiętasz hasła do odblokowania ekranu, kodu PIN lub wzoru, możesz skorzystać z

funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion, aby usunąć tę warstwę

zabezpieczeń. W tym celu należy podać dane uwierzytelniające do konta Google. W wyniku

użycia funkcji naprawy oprogramowanie urządzenia zostanie zainstalowane ponownie, czego

skutkiem może być utrata niektórych danych.

Jak naprawić urządzenie za pomocą aplikacji Xperia™ Companion

Przed naprawą oprogramowania upewnij się, że pamiętasz własne dane uwierzytelniające do

konta Google™. W zależności od ustawień bezpieczeństwa może być konieczne ich

wprowadzenie w celu uruchomienia urządzenia po naprawie.

1

Upewnij się, że oprogramowanie Xperia Companion zostało zainstalowane na
komputerze PC lub Mac

®

.

2

Otwórz aplikację Xperia™ Companion na komputerze i kliknij pozycję

Naprawa

oprogramowania na ekranie głównym.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie

zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.

131

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.